TỔNG HỢP DANH SÁCH CỰU GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG PTDTNT NƯỚC OA - HUYỆN BẮC TRÀ MY
Tên gọi khác: Trường Thanh niên dân tộc (Trước năm 1982), trường PTDTNT huyện Trà My (Từ nắm 1982)
Thông báo của Ban liên lạc Cựu giáo viên, nhân viênĐăng ký làm thành viên Cựu giáo viên, nhân viênHòm thư góp ý của Cựu giáo viên, nhân viên
STT Họ và Tên Cựu giáo viên, nhân viên Năm vào trường Năm chuyển công tác hoặc nghĩ hưu Chức vụ lúc đang công tác tại trường Điện thoại Email Xem
1 Trần Phúc 2009 2019 Hiệu Trưởng 0982882507 phucnuocoa@gmail.com Chi tiết
2 Trương Xuân Thuyên 3/1977 10/1982 Giáo Viên, Phó Hiệu Trưởng. 0913409409 thuyendn@gmail.com Chi tiết
3 Tô Thi Huyền 2000 2012 Giáo viên 01669012123 huyengdtxt@gmail.com Chi tiết
4 Hồ Ngọc Tiên 2004 2012 Giáo viên 0978667530 hongoctien79@gmail.com Chi tiết
5 Lê quốc Mạnh 1996 2004 Giáo viên 0987656770 quocmanhblt@gmail.com Chi tiết
6 Nguyễn Ngọc Tiến 2010 2015 Giáo viên 01663634144 nguyenngoctien83@gmail.com Chi tiết
7 Trần Thị Cúc Hoa 2011 2015 Giáo viên 01674626424 hoatran10978@gmail.com Chi tiết
8 Mai Thị Phú Tuyết. 1999 2004 Giáo viên 01686583876 Ptuyet 76 @gmai.com Chi tiết
9 Phan Thị Lang 1997 2003 0968489423 Plang 76 @gmail.com Chi tiết
10 Võ Thị Kim Diễn 1991 1993 giáo viên 01694987599 Chi tiết
11 Lê Ngọc Ánh 1992 1996 giáo viên 0965992754 Chi tiết
12 Trần Quang Á 1984 2005 Phó Hiệu trưởng 0905411080 Chi tiết
13 Nguyễn Thu Cầm 1994 2002 Giáo viên 0976323666 thucam1966@gmai.com Chi tiết
14 Nguyễn Văn Chung 1986 1990 Giáo viên 01679988649 Chi tiết
15 Đimh Thị Sa 2009 2011 học sinh 0972760312 Chausa3012@gmail.com Chi tiết
16 Phạm Thị Ninh 1992 1993 Giáo viên 0168 2368 23 ninhtradong@gmail.com Chi tiết
17 Đoàn Thanh Hiền 1986 1989 Giáo viên 0165 9868 81 hienpd1967@gmail.com Chi tiết
18 Lê Quang Đô 1982 2002 Hiệu trưởng 0914019767 Chi tiết
19 Nguyễn Thanh Tùng 1988 2003 Phó Hiệu trưởng 0982365424 tungn641@gmai.com.vn Chi tiết
20 Nguyễn thị Hồng Vân 1985 2012 Phó hiệu trưởng phụ trách Cơ sở vật chất 0982.345.678 hongvan@gmail.com Chi tiết
(Tổng số trang: 1) 1