THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG PTDTNT NƯỚC OA - HUYỆN BẮC TRÀ MY
Tên gọi khác: Trường Thanh niên dân tộc (Trước năm 1982), trường PTDTNT huyện Trà My (Từ nắm 1982)
Họ và tên cựu GV, NV:  Phan Thị Lang Ngày tháng năm sinh:  12/11/1976 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Tam Anh- Núi Thành- Quảng Nam
Năm vào công tác tại trường:  1997 Năm chuyển công tác hoặc nghĩ hưu:  2003
Chức vụ khi công tác tại trường:  
Thông tin về BGH khi đang công tác tại trường:  
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Phó hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh- Núi Thành.
Chỗ ở hiện nay:  Tam Kỳ
Số điện thoại liên lạc:  0968489423 Email liên lạc:  Plang 76 @gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu giáo viên:
Ngày giờ đăng ký: 13h38:19-03-2016
Các thông tin trên đây là do Cựu giáo viên, nhân viên Phan Thị Lang nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!