THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG PTDTNT NƯỚC OA - HUYỆN BẮC TRÀ MY
Tên gọi khác: Trường Thanh niên dân tộc (Trước năm 1982), trường PTDTNT huyện Trà My (Từ nắm 1982)
Họ và tên cựu GV, NV:  Trần Phúc Ngày tháng năm sinh:  06/01/1959 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Bắc Trà My, Quảng Nam
Năm vào công tác tại trường:  2009 Năm chuyển công tác hoặc nghĩ hưu:  2019
Chức vụ khi công tác tại trường:  Hiệu Trưởng
Thông tin về BGH khi đang công tác tại trường:  
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Nghỉ Hưu
Chỗ ở hiện nay:  Đồng Trường 2, Bắc Trà My, Quảng Nam
Số điện thoại liên lạc:  0982882507 Email liên lạc:  phucnuocoa@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu giáo viên:
Ngày giờ đăng ký: 20h47:31-07-2019
Các thông tin trên đây là do Cựu giáo viên, nhân viên Trần Phúc nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!