THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG PTDTNT NƯỚC OA - HUYỆN BẮC TRÀ MY
Tên gọi khác: Trường Thanh niên dân tộc (Trước năm 1982), trường PTDTNT huyện Trà My (Từ nắm 1982)
Họ và tên cựu GV, NV:  Đoàn Thanh Hiền Ngày tháng năm sinh:  2/2/1967 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Trà Đông - Bắc Trà My - Quảng Nam
Năm vào công tác tại trường:  1986 Năm chuyển công tác hoặc nghĩ hưu:  1989
Chức vụ khi công tác tại trường:  Giáo viên
Thông tin về BGH khi đang công tác tại trường:  Đinh Pấy - Lê Quang Đô - Vũ Ngọc Phụng
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Giáo viên trường THCS Phương Đông xã Trà Đông huyện Bắc Trà My
Chỗ ở hiện nay:  Trà Đông - Bắc Trà My - Quảng Nam
Số điện thoại liên lạc:  0165 9868 81 Email liên lạc:  hienpd1967@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu giáo viên:
Ngày giờ đăng ký: 22h23:14-02-2016
Các thông tin trên đây là do Cựu giáo viên, nhân viên Đoàn Thanh Hiền nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!