THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG PTDTNT NƯỚC OA - HUYỆN BẮC TRÀ MY
Tên gọi khác: Trường Thanh niên dân tộc (Trước năm 1982), trường PTDTNT huyện Trà My (Từ nắm 1982)
Họ và tên cựu GV, NV:  Trần Quang Á Ngày tháng năm sinh:  1962 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Hội An
Năm vào công tác tại trường:  1984 Năm chuyển công tác hoặc nghĩ hưu:  2005
Chức vụ khi công tác tại trường:  Phó Hiệu trưởng
Thông tin về BGH khi đang công tác tại trường:  
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Giáo viên
Chỗ ở hiện nay:  Hội An
Số điện thoại liên lạc:  0905411080 Email liên lạc:  
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu giáo viên:
Ngày giờ đăng ký: 20h52:14-03-2016
Các thông tin trên đây là do Cựu giáo viên, nhân viên Trần Quang Á nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!