THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG PTDTNT NƯỚC OA - HUYỆN BẮC TRÀ MY
Tên gọi khác: Trường Thanh niên dân tộc (Trước năm 1982), trường PTDTNT huyện Trà My (Từ nắm 1982)
Họ và tên cựu GV, NV:  Phạm Thị Ninh Ngày tháng năm sinh:  13/12/1967 Giới tính:  Nữ
Quê quán:  Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam
Năm vào công tác tại trường:  1992 Năm chuyển công tác hoặc nghĩ hưu:  1993
Chức vụ khi công tác tại trường:  Giáo viên
Thông tin về BGH khi đang công tác tại trường:  Vũ Ngọc Phụng
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Giáo viên trường Tiểu học Lê Qúy Đôn xã Trà Đông huyện Bắc Trà My
Chỗ ở hiện nay:  Trà Đông - Bắc Trà My - Quảng Nam
Số điện thoại liên lạc:  0168 2368 23 Email liên lạc:  ninhtradong@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu giáo viên:
Ngày giờ đăng ký: 22h38:14-02-2016
Các thông tin trên đây là do Cựu giáo viên, nhân viên Phạm Thị Ninh nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!