THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG PTDTNT NƯỚC OA - HUYỆN BẮC TRÀ MY
Tên gọi khác: Trường Thanh niên dân tộc (Trước năm 1982), trường PTDTNT huyện Trà My (Từ nắm 1982)
Họ và tên cựu GV, NV:  Mai Thị Phú Tuyết. Ngày tháng năm sinh:  15/12/1976 Giới tính:  Nữ
Quê quán:  Tổ trung Thị, Thị Trấn Trà My- Bắc Trà My
Năm vào công tác tại trường:  1999 Năm chuyển công tác hoặc nghĩ hưu:  2004
Chức vụ khi công tác tại trường:  Giáo viên
Thông tin về BGH khi đang công tác tại trường:  Trần Đình Sữu
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Giáo viên trường THCS Nguyễn Khuyến- TP Tam Kì.
Chỗ ở hiện nay:  Tam Kỳ
Số điện thoại liên lạc:  01686583876 Email liên lạc:  Ptuyet 76 @gmai.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu giáo viên:
Ngày giờ đăng ký: 13h56:19-03-2016
Các thông tin trên đây là do Cựu giáo viên, nhân viên Mai Thị Phú Tuyết. nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!