Lịch công tác tuần Trường PTDTNT THCS&THPT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:12/12/2022 đến ngày:18/12/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần: 11/3

Lớp trực tuần: 11/3

Hai 12/12- 7h15:Họp giao ban công tác chủ nhiệm;
- Dạy học theo TKB tuần 15.
- Dạy học theo TKB tuần 15.
- Họp liên tịch xét nâng lương trước thời hạn.
HS tự học tại khu A
Ba 13/12- Dạy học theo TKB tuần 15. - Dạy học theo TKB tuần 15. HS tự học tại khu A
Tư 14/12- Dạy học theo TKB tuần 15;
- Tham dự kỳ họp thứ mười hội đồng nhân dân huyện khoá XII(Cô Hiến: 2 ngày).
- Dạy học theo TKB tuần 15. HS tự học tại khu A
Năm 15/12- Dạy học theo TKB tuần 15. - Hoạt động ngoại khoá tổ Hoá- Sinh - TD.HS tự học tại khu A
Sáu 16/12- Dạy học theo TKB tuần 15.
- Tham dự Hội nghị BCH hội chữ thập đỏ (C Hiến)
- Dạy học theo TKB tuần 15. HS tự học tại khu A
Bảy 17/12- Dạy học theo TKB tuần 15. HS sinh hoạt tại khu B
CN 18/12- Nghỉ- NghỉHS tự học tại khu A