Lịch công tác tuần Trường PTDTNT THCS&THPT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:19/12/2022 đến ngày:25/12/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần: 10/1

Lớp trực tuần: 10/1

Hai 19/12- 7h15:Họp giao ban công tác chủ nhiệm;
- Dạy học theo TKB tuần 16.
- Dạy học theo TKB tuần 16. HS tự học tại khu A
Ba 20/12- Dạy học theo TKB tuần 16.
- Tập huấn sử dụng tài liệu sổ tay CTXH(Cô Hiến).
- Dạy học theo TKB tuần 16. HS tự học tại khu A
Tư 21/12- Kiểm tra cuối kỳ I theo KH. - Dạy học theo TKB tuần 16. HS tự học tại khu A
Năm 22/12- Dạy học theo TKB tuần 16. HS tự học tại khu A
Sáu 23/12- Kiểm tra cuối kỳ I theo KH.
- Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng ( C Hiến)
- Dạy học theo TKB tuần 16.
- Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh về tổng kết công tác PCCC và CNCH năm 2022 (Thầy Ảnh).
HS tự học tại khu A
Bảy 24/12- Dạy học theo TKB tuần 16.
- Học Nghị quyết trung ương 6.
HS sinh hoạt tại khu B
CN 25/12- Nghỉ- NghỉHS tự học tại khu A