Lịch công tác tuần Trường PTDTNT THCS&THPT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:5/12/2022 đến ngày:11/12/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần: 11/2

Lớp trực tuần: 11/2

Hai 5/12- 7h15:Họp giao ban công tác chủ nhiệm;
- Dạy học theo TKB tuần 14.
- Báo cáo giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.HS tự học tại khu A
Ba 6/12- Dạy học theo TKB tuần 14. - Dạy học theo TKB tuần 14. HS tự học tại khu A
Tư 7/12- Dạy học theo TKB tuần 14. - Dạy học theo TKB tuần 14. HS tự học tại khu A
Năm 8/12- Dạy học theo TKB tuần 14. - Học bù TKB sáng thứ 7 (10/12).HS tự học tại khu A
Sáu 9/12- Dạy học theo TKB tuần 14.
- Tham dự kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ năm 2022 ( Thầy ảnh).
- Dạy học theo TKB tuần 14. HS tự học tại khu A
Bảy 10/12- Thi nghề phổ thông theo QĐ của SởHS sinh hoạt tại khu B
CN 11/12NghỉNghỉHS tự học tại khu A