Lịch công tác tuần Trường PTDTNT THCS&THPT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:31/10/2022 đến ngày:6/11/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần: 9/1

Lớp trực tuần: 9/1

Hai 31/10- 7h15:Họp giao ban công tác chủ nhiệm;
- Dạy học theo TKB tuần 9.
- 14h00: Sinh hoạt chi bộHS tự học tại khu A
Ba 1/11- Dạy học theo TKB tuần 9.- 13h30: Kiểm tra giữa kì môn Vật lí, Lịch sử và CN 10;
HS tự học tại khu A
Tư 2/11- Dạy học theo TKB tuần 9.- 13h30: Kiểm tra giữa kì môn Ngữ Văn;
- 14h00 Họp Liên tịch.
HS tự học tại khu A
Năm 3/11- Dạy học theo TKB tuần 9.-13h30: Kiểm tra giữa kì môn Tiếng AnhHS tự học tại khu A
Sáu 4/11- Dạy học theo TKB tuần 9.- Dạy học theo TKB tuần 9.HS tự học tại khu A
Bảy 5/11- Dạy học theo TKB tuần 9.
- Tham dự Hội thi giai điệu tuổi hồng tại Tiên Phước.
- Dạy học theo TKB tuần 9.
- Tham dự Hội thi giai điệu tuổi hồng tại Tiên Phước.
HS sinh hoạt tại khu B
CN 6/11 NghỉNghỉHS tự học tại khu A