Lịch công tác tuần Trường DTNT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:20/12/2021 đến ngày:26/12/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần: 10/2

Lớp trực tuần: 10/2

Hai 20/12- 7h15: Giao ban công tác chủ nhiệm
- Dạy học theo TKB tuần 16
- Dạy học theo TKB tuần 16HS tự học khu A
Ba 21/12- Kiểm tra học kỳ I môn Ngữ văn (khối 9,10,12)
- Khối 11 tự học khu A
- Kiểm tra học kỳ I môn Ngữ văn, Sinh học (khối 11)
- Khối 9, 11, 12: tự học tại Khu A
HS tự học khu A
Tư 22/12- Chấm bài Kiểm tra học kỳ I môn Ngữ văn, Sinh học
- Học sinh toàn trường tiêm vacxin
Chấm Kiểm tra học kỳ I môn Ngữ văn, Sinh học
- Học sinh tự học tại khu A
HS tự học khu A
Năm 23/12- Kiểm tra học kỳ I môn Toán, Lịch Sử (khối 9); Vật lý, GDCD (Khối 12)
- Khối 10,11: Tự học tại khu A
- Kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh, Hóa học (khối 10)
- Khối 9, 11, 12: tự học tại khu A
HS tự học khu A
Sáu 24/12- Chấm bài Kiểm tra học kỳ I môn Toán, Lịch Sử, Hóa học
- Học sinh tự học tại Khu A
- Chấm bài Kiểm tra học kỳ I môn Toán, Lịch Sử, Hóa học
- Học sinh tự học tại Khu A
HS tự học khu A
Bảy 25/12- Kiểm tra học kỳ I môn Hóa học, GDCD (khối 9); Sinh học, Tiếng Anh (khối 12)
- Khối 10,11: tự học tại Khu A
- Kiểm tra học kỳ I môn Vật lí, Địa lý (khối 10); Tiếng Anh (khối 11)
- Khối 9, 12: Tự học tại Khu A
HS sinh hoạt tại khu B
CN 26/12NghỉNghỉHS tự học khu A