Lịch công tác tuần Trường DTNT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:1/11/2021 đến ngày:7/11/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần: 9/3

Lớp trực tuần: 9/3

Hai 1/11- 7h15: Giao ban công tác chủ nhiệm
- Dạy học theo TKB tuần 09
- Kiểm tra giữa kì môn Vật lí, Lịch SửHS tự học khu A
Ba 2/11- Dạy học theo TKB tuần 09- Dạy học theo TKB tuần 09HS tự học khu A
Tư 3/11- Dạy học theo TKB tuần 09- Kiểm tra giữa kì môn Ngữ vănHS tự học khu A
Năm 4/11- Dạy học theo TKB tuần 09Lao động: Tổng dọn vệ sinh, phòng chống Covid-19HS tự học khu A
Sáu 5/11- Dạy học theo TKB tuần 09- Kiểm tra giữa kì môn Tiếng AnhHS tự học khu A
Bảy 6/11- Dạy học theo TKB tuần 09
- 9h35: Giao ban công tác chủ nhiệm
Lao động: Tổng dọn vệ sinh, phòng chống Covid-19HS sinh hoạt tại khu B
CN 7/11NghỉNghỉHS tự học khu A