Lịch công tác tuần Trường DTNT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:13/12/2021 đến ngày:19/12/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần: 10/1

Lớp trực tuần: 10/1

Hai 13/12- 7h15: Giao ban công tác chủ nhiệm
- Dạy học theo TKB tuần 15
- Dạy học theo TKB tuần 15HS tự học khu A
Ba 14/12- Dạy học theo TKB tuần 15- Dạy học theo TKB tuần 15HS tự học khu A
Tư 15/12- Dạy học theo TKB tuần 15- Dạy học theo TKB tuần 15HS tự học khu A
Năm 16/12- Dạy học theo TKB tuần 15- Ngoại khóa tổ Hóa -Sinh -TDHS tự học khu A
Sáu 17/12- Dạy học theo TKB tuần 15- Dạy học theo TKB tuần 15HS tự học khu A
Bảy 18/12- Dạy học theo TKB tuần 15- 14h00: Sinh hoạt câu lạc bộ tiếng anh OTEHS sinh hoạt tại khu B
CN 19/12NghỉNghỉHS tự học khu A