Lịch công tác tuần Trường DTNT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:27/12/2021 đến ngày:2/1/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần: 10/3

Lớp trực tuần: 10/3

Hai 27/12- Kiểm tra học kỳ I môn Tiếng anh, Địa lý (khối 9); Lịch sử, Hóa học (khối 12)
- Khối 10, 11: Tự học tại khu A
- Kiểm tra học kỳ I môn GDCD, Vật lý (khối 11); Lịch sử (khối 10)
- Khối 9, 12: Tự học tại khu A
HS tự học khu A
Ba 28/12- Học sinh tự học tại khu A- Học sinh tự học tại khu AHS tự học khu A
Tư 29/12- Kiểm tra học kỳ I môn Sinh học, Vật lý (khối 9); Toán học, Địa lý (khối 12)
- Khối 10, 11: Tự học tại khu A
- Kiểm tra học kỳ I môn Hóa học, Địa lý (khối 11); Sinh học (khối 10)
- Khối 9, 12: Tự học tại khu A
HS tự học khu A
Năm 30/12- Học sinh tự học tại khu AHS tự học khu A
Sáu 31/12- Kiểm tra học kỳ I môn Toán học, Lịch sử (khối 11)
- Khối 9, 10, 12: Tự học tại khu A
- Kiểm tra học kỳ I môn Toán học, GDCD (khối 10)
- Khối 9, 11, 12: Tự học tại khu A
HS tự học khu A
Bảy 1/1- Học sinh tự học tại khu A- Học sinh tự học tại khu AHS sinh hoạt tại khu B
CN 2/1NghỉNghỉHS tự học khu A