Lịch công tác tuần Trường PTDTNT THCS&THPT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:6/11/2023 đến ngày:12/11/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần: 10/3 (Tuần 10)

Lớp trực tuần: 10/3 (Tuần 10)

Hai 6/11- 7h15 Họp Giao ban GVCN.
- Dạy học theo TKB.
- Dạy học theo TKB.
- Họp Chi bộ tháng 11 (Đảng viên)
HS tự học tại khu A
Ba 7/11- 07h30:Tập huấn CT Phổ biến, GDPL tại huyện(C.Hiến, T. Hùng)- Dạy học theo TKB.HS tự học tại khu A
Tư 8/11- Dạy học theo TKB.- Dạy học theo TKB.
- Tập huấn công tác thư viện tại huyện (C.Yên)
HS tự học tại khu A
Năm 9/11- Dạy học theo TKB.- Dạy học theo TKB.
- Ngoại khóa tuyên truyền pháp luật
HS tự học tại khu A
Sáu 10/11- Dạy học theo TKB.
- Tập huấn công tác công đoàn (T.Trung)
- Dạy học theo TKB.
HS tự học tại khu A
Bảy 11/11- Dạy học theo TKB.HS sinh hoạt tại khu B
CN 12/11- Tham quan, học tập cho h/s tại các nhà lưu niệm HS tự học tại khu A