Lịch công tác tuần Trường PTDTNT THCS&THPT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:27/11/2023 đến ngày:3/12/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần: 12/1 (Tuần 13)

Lớp trực tuần: 12/1 (Tuần 13)

Hai 27/11- 7h15 Họp Giao ban GVCN.
- Dạy học theo TKB.
- Dạy học theo TKB. HS tự học tại khu A
Ba 28/11- Dạy học theo TKB. - Dạy học theo TKB.
- Họp chi bộ đột xuất.
HS tự học tại khu A
Tư 29/11- Dạy học theo TKB. - Dạy học theo TKB. HS tự học tại khu A
Năm 30/11- Tập huấn chuyên môn tại trường(GV toàn trường)
-HN triển khai ct kiểm điểm, xếp loại TCCSĐ, ĐV 2023 tại huyện (T.Ảnh)
- Dạy bù TKB sáng thứ 5 ( tiết 2,3,4)
HS tự học tại khu A
Sáu 1/12- Dạy học theo TKB. - Ngoại khóa c/đề: Tảo hôn, hôn nhân cận huyếtHS tự học tại khu A
Bảy 2/12- Dạy học theo TKB.
- Tập huấn chuyên môn (T.Sỹ, T.Hùng, C.My)
- Học sinh vềNghỉ
CN 3/12NghỉNghỉHS tự học tại khu A