Lịch công tác tuần Trường PTDTNT THCS&THPT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:25/9/2023 đến ngày:1/10/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần: 11/1

Lớp trực tuần: 11/1

Hai 25/9- 7h15 Họp Giao ban GVCN.
- Dạy học theo TKB.
- Ngoại khóa Tuyên truyền phòng chống mại dâm, TNXHHS tự học tại khu A
Ba 26/9- Dạy học theo TKB. - Dạy học theo TKB. HS tự học tại khu A
Tư 27/9- Dạy học theo TKB.
- 7h30: Hội nghị quản lý chất lượng năm học (T.Ảnh, T.Phước, T. Hơn)
- Dạy học theo TKB. HS tự học tại khu A
Năm 28/9- Dạy học theo TKB. - Dạy bù TKB sáng thứ 7
- Tổ chức trung thu cho học sinh
HS tự học tại khu A
Sáu 29/9- Dạy học theo TKB. - 13h30 Hội nghị CBCNVCNLDHS tự học tại khu A
Bảy 30/9- Hội nghị BĐD CMHS- Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho hsHS tự học tại khu A
- Tư vấn định hướng nghề nghiệp cho HS THPT
CN 1/10NghỉNghỉNghỉ