Lịch công tác tuần Trường PTDTNT THCS&THPT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:18/9/2023 đến ngày:24/9/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần: 12/3

Lớp trực tuần: 12/3

Hai 18/9- Họp Giao ban- Dạy học theo TKB. HS tự học tại khu A
Ba 19/9- Dạy học theo TKB. - Dạy học theo TKB. HS tự học tại khu A
Tư 20/9- Dạy học theo TKB. - Dạy học theo TKB. HS tự học tại khu A
Năm 21/9- Dạy học theo TKB. - Dạy bù TKB Sáng thứ 7HS tự học tại khu A
Sáu 22/9- Dạy học theo TKB. - Dạy học theo TKB. HS tự học tại khu A
Bảy 23/9NghỉNghỉNghỉ
CN 24/9NghỉNghỉHS tự học tại khu A