Lịch công tác tuần Trường PTDTNT THCS&THPT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:2/10/2023 đến ngày:8/10/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần: 11/2 (Tuần 5)

Lớp trực tuần: 11/2 (Tuần 5)

Hai 2/10- 7h15 Họp Giao ban GVCN. - Dạy học theo TKB. HS tự học tại khu A
Ba 3/10- Dạy học theo TKB. - Dạy học theo TKB. HS tự học tại khu A
Tư 4/10- Dạy học theo TKB.
- 08h00: HN SK 9 tháng đầu năm 2023 tại Huyện ủy (T.Ảnh)
- Dạy học theo TKB.
- Hội nghị chuyên đề về công tác tôn giáo tại Huyện ủy (T Ảnh).
HS tự học tại khu A
Năm 5/10- Dạy học theo TKB. - Dạy học theo TKB.
- Ngoại khóa hoạt động vui chơi giải trí nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
- Tập huấn sử dụng phần mềm thiết bị lớp 10 (T.Phước, C.Thắm, C.Tuyến, C.Hoa)
HS tự học tại khu A
Sáu 6/10- Dạy học theo TKB.
- HN tổng kết hoạt động công đoàn (T.Trung)
- Dạy học theo TKB. HS tự học tại khu A
Bảy 7/10- Dạy học theo TKB
- Khám sức khỏe cho học sinh.
- Dạy học theo TKB.HS sinh hoạt tại khu B.
CN 8/10NghỉNghỉHS tự học tại khu A