Lịch công tác tuần Trường DTNT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:29/11/2021 đến ngày:5/12/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần: 11/1

Lớp trực tuần:

Hai 29/11- 7h15: Giao ban công tác chủ nhiệm
- Dạy học theo TKB tuần 13
- Dạy học theo TKB tuần 13HS tự học khu A
Ba 30/11- Dạy học theo TKB tuần 13- Dạy học theo TKB tuần 13HS tự học khu A
Tư 1/12- Dạy học theo TKB tuần 13- Dạy học theo TKB tuần 13HS tự học khu A
Năm 2/12- Dạy học theo TKB tuần 13-13h30: Sinh hoạt Tổ chuyên môn định kìHS tự học khu A
Sáu 3/12- Dạy học theo TKB tuần 13- Dạy học theo TKB tuần 13HS tự học khu A
Bảy 4/12- Dạy học theo TKB tuần 13- Họp Ban coi thi, chấm thi nghề phổ thông khóa ngày 05/12/2021HS sinh hoạt tại khu B
CN 5/12- 6h30: Tổ chức thi nghề phổ thông theo LịchNghỉHS tự học khu A