TỔNG HỢP DANH SÁCH CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG PTDTNT NƯỚC OA - HUYỆN BẮC TRÀ MY
Tên gọi khác: Trường Thanh niên dân tộc (Trước năm 1982), trường PTDTNT huyện Trà My (Từ nắm 1982)
Thông báo của Ban liên lạc Cựu học sinhĐăng ký làm thành viên cựu học sinhHòm thư góp ý của Cựu học sinh
STT Họ và Tên Cựu học sinh Năm vào trường Năm ra trường Lớp ra trường GVCN lớp ra trường Điện thoại Email Xem
1 Nguyễn Quang 2010 12/3 Cô Hoa 0329064863 Quangnguyen95.tk3@gmail.com Chi tiết
2 Đinh Thị Hằng 2011-2012 2014-2015 0329297245 Hangdinh511997@gmail.com Chi tiết
3 Phạm Văn Phi 2012 2016 12/3 Bùi Thị Hồng Thắm 01637097112 phipham.01011998@gmail.com Chi tiết
4 Hồ Văn Dương 2005 2012 12/1 Trần Thị Kim Tuyến 0962654765 Tieuduongfc@gmail.com Chi tiết
5 Hồ Thị Phương Loan 2005 2012 12/1 Trần Thị Kim Tuyến 0963249470 Hophuongloan1994@gmail.com Chi tiết
6 Nguyễn Thị Qua 2005 2012 12/1 Trần Thị Kim Tuyến 0968234500 Chi tiết
7 Nguyễn thị xung 2003 2007 9/1 01673944367 nguyenxung88@gmail.com Chi tiết
8 Lê Thị Nhật Ly 2009 9/1 01628202012 lelyvha5@gmail.com Chi tiết
9 NGUYỄN VĂN HÙNG 2011-2012 2014-2015 12/2 BÙI THỊ MỸ NGUYÊN 01689993253 nvhdhqn@gmail.com Chi tiết
10 Đinh Thị Sa 2009 2011 12/1 Đoàn Thị Thoa 0972760312 Chausa3012@gmail.com Chi tiết
11 Nguyễn Ngọc Vị 2011-2012 2014-2015 12/1 Vũ Thị My Ly 01634200844 nguyenngocvidt15sth01@gmail.com Chi tiết
12 Bùi Thị Tưởng 2007 2014 12/2 Trần Thị Thu Tâm 01695521849 Chi tiết
13 HỒ VĂN PHƯƠNG 2001 2005 9/1 Nguyễn Thị Thu Thủy 01678845800 mdavidphuong10@gmail.com Chi tiết
14 đinh tấn dãi 2008 2012 12/1 trần thị kim tuyến 01675294306 Chi tiết
15 Bùi Thị Nhượng 2012 2015 12/3 Trần Thị Thu Tâm 01633777201 nhuong10101997@gmail.com Chi tiết
16 Hoàng Thị Kim Tình 2002 2006 9/2 Nguyễn Thị Thu Thủy 0974551005 ktinhdhtoan@gmail.com Chi tiết
17 Hồ Thị Cẩm Thanh 2005 2009 9/2 0962 659 075 camthanh511994@gmail.com Chi tiết
18 Nguyễn Ngọc Lưu 2000 2004 9/1 Huỳnh Huy Hiển 01635936875 ngocluuqn@gmail.com Chi tiết
19 Lê Quốc Hội 2000- 2001 2005 9/1 01657780078 lehoi1890@gmail.com Chi tiết
20 NGUYỄN THỊ BÍCH 2007 2014 12/1 VŨ THỊ MY LY 01698261452 thibichnguyen1296 gmail.com Chi tiết
(Tổng số trang: 4) 1 2 3 .. Tiếp Cuối