Lịch công tác tuần Trường PTDTNT THCS&THPT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:23/10/2023 đến ngày:29/10/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần: 10/1 (Tuần 8)

Lớp trực tuần: 10/1 (Tuần 8)

Hai 23/10- 7h15 Họp Giao ban GVCN.
- Dạy học theo TKB.
- Kiểm tra giữa kỳ I theo kế hoạch
- 14h00: Giao ban chuyên môn học kỳ I tại Sở (T.Phước)
HS tự học tại khu A
Ba 24/10- Dạy học theo TKB.- Dạy học theo TKB.HS tự học tại khu A
Tư 25/10- Dạy học theo TKB.- Kiểm tra giữa kỳ I theo kế hoạch HS tự học tại khu A
Năm 26/10- Dạy học theo TKB.- Kiểm tra giữa kỳ I theo kế hoạch
- 13h30: HNTT về sơ kết công tác tại huyện (T Ảnh)
HS tự học tại khu A
Sáu 27/10- Dạy học theo TKB.
- Tập huấn công tác BVBMNN, đảm bảo an ninh mạng tại Sở (T Ảnh, C Trinh)
- HNTT triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại huyện (C Hiến)
- Dạy học theo TKB.HS tự học tại khu A
Bảy 28/10- Dạy học theo TKB.- Dạy học theo TKB.HS sinh hoạt tại khu B
CN 29/10NghỉNghỉHS tự học tại khu A