Lịch công tác tuần Trường DTNT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:30/1/2023 đến ngày:5/2/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần: 9/1

Lớp trực tuần: 9/1

Hai 30/1- 7h15:Họp giao ban công tác chủ nhiệm;
- Dạy học theo TKB tuần 20.
- Dạy học theo TKB tuần 20.HS tự học tại khu A
Ba 31/1- Dạy học theo TKB tuần 20.- Dạy học theo TKB tuần 20.HS tự học tại khu A
Tư 1/2- Dạy học theo TKB tuần 20.- Dạy học theo TKB tuần 20.HS tự học tại khu A
Năm 2/2- Dạy học theo TKB tuần 20.HS tự học tại khu A
Sáu 3/2- Dạy học theo TKB tuần 20.- Dạy học theo TKB tuần 20.HS tự học tại khu A
Bảy 4/2- Dạy học theo TKB tuần 20.HS sinh hoạt tại khu B
CN 5/2- Nghỉ- NghỉHS tự học tại khu A