Lịch công tác tuần Trường PTDTNT THCS&THPT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:9/1/2023 đến ngày:15/1/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần: 10/4

Lớp trực tuần: 10/4

Hai 9/1- 7h15:Họp giao ban công tác chủ nhiệm;
- Dạy học theo TKB tuần 19.
- Dạy học theo TKB tuần 19.
- 14h00 họp chi bộ
HS tự học tại khu A
Ba 10/1- Dạy học theo TKB tuần 19. - Dạy học theo TKB tuần 19. HS tự học tại khu A
Tư 11/1- Dạy học theo TKB tuần 19. - Ngoại khoá Rung chuông vàngHS tự học tại khu A
Năm 12/1- Dạy học theo TKB tuần 19. HS tự học tại khu A
Sáu 13/1- Dạy học theo TKB tuần 19. - Dạy học theo TKB tuần 19. HS tự học tại khu A
Bảy 14/1- Dạy học theo TKB tuần 19. HS sinh hoạt tại khu B
CN 15/1- GVCN phát quà Tết, phát chế độ cho học sinh về Tết.
- Họp HĐSP sơ kết HK I.
- Nghỉ