Lịch công tác tuần Trường PTDTNT THCS&THPT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:21/11/2022 đến ngày:27/11/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần: 12/2

Lớp trực tuần: 12/2

Hai 21/11- 7h15:Họp giao ban công tác chủ nhiệm;
- Dạy học theo TKB tuần 12.
- Dạy học theo TKB tuần 12.HS tự học tại khu A
Ba 22/11- Dạy học theo TKB tuần 12.- Dạy học theo TKB tuần 12.HS tự học tại khu A
Tư 23/11- Dạy học theo TKB tuần 12;
- Công an kiểm tra an toàn về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trường.
- Dạy học theo TKB tuần 12.HS tự học tại khu A
Năm 24/11- Dạy học theo TKB tuần 12.- Tuyên triền KHHGĐ và SKSS cho Cb, GV, NV.HS tự học tại khu A
Sáu 25/11- Dạy học theo TKB tuần 12.- Dạy học theo TKB tuần 12.
- 13h30 kiểm điểm đánh giá đảng viên cuối năm
HS tự học tại khu A
Bảy 26/11- Dạy học theo TKB tuần 12.HS sinh hoạt tại khu B
CN 27/11- Nghỉ- nghỉHS tự học tại khu A