Lịch công tác tuần Trường DTNT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:17/9/2018 đến ngày:23/9/2018 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần:

Lớp trực tuần:

Hai 17/9
Ba 18/9
Tư 19/9
Năm 20/9
Sáu 21/9
Bảy 22/9
CN 23/9