Lịch công tác tuần Trường DTNT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:16/5/2022 đến ngày:22/5/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần: 10/3

Lớp trực tuần: 10/3

Hai 16/5- Kiểm tra cuối kỳ II theo Lịch. - Kiểm tra cuối kỳ II theo Lịch. - Sinh hoạt câu lạc bộ nữ sinh CĐS.
Ba 17/5- Dạy học theo TKB tuần 35;
- 7h30 Dự lễ phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo tại UBND huyện (C Hiến);
- Sinh hoạt câu lạc bộ nữ sinh CĐS.
- Dạy học theo TKB tuần 35;
- Sinh hoạt câu lạc bộ nữ sinh CĐS.
- Sinh hoạt câu lạc bộ nữ sinh CĐS.
Tư 18/5- Dạy học theo TKB tuần 35;
- Nhập điểm vào phần mềm vnedu khối 10, 11, 12.
- Dạy học theo TKB tuần 35;
- Nhập điểm vào phần mềm vnedu khối 10, 11, 12.
- Học sinh tự học tại khu A
Năm 19/5- Dạy học theo TKB tuần 35;
- 8h Dự hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện kết luân số 01/KH-TW tại UBND Huyện (C Hiến).
- Dạy học theo TKB tuần 35;
- Hoàn thành nhập điểm vào phần mềm vnedu khối 10, 11, 12.
- Học sinh tự học tại khu A
Sáu 20/5- Dạy học theo TKB tuần 35;
- Xét tốt nghiệp THCS.
- Dạy học theo TKB tuần 35;
- 13h30 Dự Hội thảo hướng nghiệp tại Sở ( T Ảnh, T Trung, T Sỹ).
- 13h30 Tổ chức ngoại khoá truyền thông về SKSSVTN toàn trường.
- Học sinh tự học tại khu A
Bảy 21/5- Dạy học theo TKB tuần 35;
- Hoạt động trải nghiệm về địa chỉ đỏ.
- Học sinh sinh hoạt tại khu B.
CN 22/5- Nghỉ- Nghỉ- Học sinh tự học tại khu A