Lịch công tác tuần Trường DTNT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:14/10/2019 đến ngày:20/10/2019 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần:

Lớp trực tuần:

Hai 14/10
Ba 15/10
Tư 16/10
Năm 17/10
Sáu 18/10
Bảy 19/10
CN 20/10