Lịch công tác tuần Trường DTNT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:23/11/2020 đến ngày:29/11/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần: 12/2

Lớp trực tuần: 12/2

Hai 23/117h15: giao ban đầu tuầnDạy học theo TKB Tuần 12HS tự học
Ba 24/11Dạy học theo TKB Tuần 12Dạy học theo TKB Tuần 12HS tự học
Tư 25/11Dạy học theo TKB Tuần 12Dạy học theo TKB Tuần 12HS tự học
Năm 26/11Dạy học theo TKB Tuần 12Dạy bù TKB sáng t6 tuần 11 (Gv không Đảng viên)
14h00: Họp đánh giá công tác Đảng cuối năm
HS tự học
Sáu 27/11Dạy học theo TKB Tuần 12Dạy học theo TKB Tuần 12HS tự học
Bảy 28/119h35: Giao ban công tác CNDạy học theo TKB Tuần 12HS Sinh hoạt nội trú
CN 29/11NGHỈNGHỈHS tự học