Lịch công tác tuần Trường DTNT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:26/9/2022 đến ngày:2/10/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần: 11/3

Lớp trực tuần: 11/3

Hai 26/9- 7h15:Họp giao ban công tác chủ nhiệm;
- Dạy học theo TKB tuần 4.
- Dạy học theo TKB tuần 4.HS tự học tại khu A
Ba 27/9- NGHỈ PHÒNG CHỐNG BÃO SỐ 4- NGHỈ PHÒNG CHỐNG BÃO SỐ 4HS tự học tại khu A
Tư 28/9- Nghỉ phòng chống bão số 4.- Nghỉ phòng chống bão số 4.HS tự học tại khu A
Năm 29/9- Dạy học theo TKB tuần 4.- Đại hội Đoàn trườngHS tự học tại khu A
Sáu 30/9- Dạy học theo TKB tuần 4.- Dạy học theo TKB tuần 4.HS tự học tại khu A
Bảy 1/10- Hội nghị cha mẹ học sinh.HS sinh hoạt tại khu B
CN 2/10- Nghỉ- NghỉHS tự học tại khu A