Lịch công tác tuần Trường DTNT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:14/9/2020 đến ngày:20/9/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần:

Lớp trực tuần:

Hai 14/9
Ba 15/9
Tư 16/9
Năm 17/9
Sáu 18/9
Bảy 19/9
CN 20/9