Lịch công tác tuần Trường DTNT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:1/3/2021 đến ngày:7/3/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần: 10/1

Lớp trực tuần: 10/1

Hai 1/37h15: Giao ban công tác chủ nhiệm
Dạy học theo TKB tuần 23
Dạy học theo TKB tuần 23HS tự học khu A
Ba 2/3Dạy học theo TKB tuần 23Dạy học theo TKB tuần 23HS tự học khu A
Tư 3/3Dạy học theo TKB tuần 23Dạy học theo TKB tuần 23
15h30: Họp chi bộ định kỳ
HS tự học khu A
Năm 4/3Dạy học theo TKB tuần 23Dạy học theo TKB tuần 23HS tự học khu A
Sáu 5/3Dạy học theo TKB tuần 23Dạy học theo TKB tuần 23
16h05: Họp GV chủ nhiệm
HS tự học khu nội trú
Bảy 6/37h15: Ngoại khóa Văn học - Học vănSinh hoạt 8/3 theo Kế hoạchHS tự học khu nội trú
CN 7/3NghỉNghỉHS tự học khu A