Lịch công tác tuần Trường PTDTNT THCS&THPT Nước Oa
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:22/4/2024 đến ngày:28/4/2024 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực tuần: 10/1 (Tuần 32)

Lớp trực tuần: 10/1 (Tuần 32)

Hai 22/4- 7h15 Giao ban GVCN
- Dạy học theo TKB
- Tập huấn Văn hóa ứng xử, giáo dục ĐĐLS cho học sinh tại Quy Nhơn (C.Hiến)
- Dạy học theo TKB
- Hội nghị triển khai thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại TK (T.ẢNh, T.Phước, A.Hơn)
- Tự học tại khu A
Ba 23/4- Dạy học theo TKB
- Khai mạc, Thi VHHV tại TK (T.Phước, C.Trang)
- Dạy học theo TKB- Tự học tại khu A
Tư 24/4- Dạy học theo TKB- Dạy học theo TKB- Tự học tại khu A
Năm 25/4- Dạy học theo TKB
- Tổng kết, ký hợp tác với trường ĐH Tôn Đức Thắng tại HCM (5 ngày, T.Ảnh)
- Dạy học theo TKB
- 14h00: Các tổ CM họp phản biện góp ý để thi cuối kỳ II
- Tự học tại khu A
Sáu 26/4- Dạy học theo TKB- Dạy học theo TKB- Tự học tại khu A
Bảy 27/4- Dạy học theo TKBHọc sinh về
CN 28/4Nghỉ lễ Nghỉ lễ