TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT NƯỚC OA


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:30/10/2023 đến ngày:5/11/2023
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 10/2 (Tuần 9)

Lớp trực ban: 10/2 (Tuần 9)

Hai 30/10- 7h15 Họp Giao ban GVCN.
- Dạy học theo TKB.
- Kiểm tra giữa kỳ I theo kế hoạch HS tự học tại khu A
Ba 31/10- Dạy học theo TKB.- Dạy học theo TKB.HS tự học tại khu A
Tư 1/11- Dạy học theo TKB.- Kiểm tra giữa kỳ I theo kế hoạch HS tự học tại khu A
Năm 2/11- Dạy học theo TKB.
- Tập huấn triển khai tư vấn tâm lý ngày 2-3/11 (C Hiến, T Lập)
-Tập huấn nâng cao kỹ năng
xây dựng học liệu điện tử tại Huế từ ngày 2-4/11 (T Phước, T Nghĩa)
- Kiểm tra giữa kỳ I thay thế cho chiều thứ 6
HS tự học tại khu A
Sáu 3/11- Dạy học theo TKB. - Học sinh về (nếu thời tiết thuận lợi)
HS tự học tại khu A
Bảy 4/11- Học sinh về (nếu thời tiết thuận lợi)- Học sinh về (nếu thời tiết thuận lợi)HS sinh hoạt tại khu B
CN 5/11Nghỉ NghỉHS tự học tại khu A