TRƯỜNG DTNT NƯỚC OA


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:26/12/2022 đến ngày:1/1/2023
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 10/2

Lớp trực ban: 10/2

Hai 26/12- 7h15:Họp giao ban công tác chủ nhiệm;
- Dạy học theo TKB tuần 17.
- Dạy học theo TKB tuần 17. HS tự học tại khu A
Ba 27/12- Kiểm tra cuối kỳ I theo KH.
- Tham dự tổng kết năm 2022 của Hội chữ thập đỏ (Cô Hiến)
- Dạy học theo TKB tuần 17. HS tự học tại khu A
Tư 28/12- Dạy học theo TKB tuần 17. - Dạy học theo TKB tuần 17. HS tự học tại khu A
Năm 29/12- Kiểm tra cuối kỳ I theo KH.- Tuyên truyền phòng chống thuôc lá điện tử cho học sinh tại Hội trường (Ban HĐNGLL, GVCN).HS tự học tại khu A
Sáu 30/12- Dạy học theo TKB tuần 17. - Dạy học theo TKB tuần 17. HS tự học tại khu A
Bảy 31/12- Kiểm tra cuối kỳ I theo KH.HS sinh hoạt tại khu B
CN 1/1- Nghỉ- NghỉHS tự học tại khu A