TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT NƯỚC OA


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:28/11/2022 đến ngày:4/12/2022
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11/1

Lớp trực ban: 11/1

Hai 28/11- 7h15:Họp giao ban công tác chủ nhiệm;
- Dạy học theo TKB tuần 13.
- Tập huấn về tích hợp nội dung văn hoá dân tộc trong 1 số môn học tại TP Hồ Chí Minh (Cô Hiến, T Lập_3 ngày).
- Dạy học theo TKB tuần 13.
- Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo cuối năm 2022 tại Sở (Thầy Ảnh)
HS tự học tại khu A
Ba 29/11- Dạy học theo TKB tuần 13.
- Dạy học theo TKB tuần 13.
HS tự học tại khu A
Tư 30/11- Dạy học theo TKB tuần 13.
- Dạy học theo TKB tuần 13.
HS tự học tại khu A
Năm 1/12- Dạy học theo TKB tuần 13.HS tự học tại khu A
Sáu 2/12- Dạy học theo TKB tuần 13.- Dạy học theo TKB tuần 13.HS tự học tại khu A
Bảy 3/12- Dạy học theo TKB tuần 13.HS sinh hoạt tại khu B
CN 4/12- Nghỉ- NghỉHS tự học tại khu A