TRƯỜNG DTNT NƯỚC OA


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:6/12/2021 đến ngày:12/12/2021
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11/2

Lớp trực ban: 11/2

Hai 6/12- 7h15: Giao ban công tác chủ nhiệm
- Dạy học theo TKB tuần 14
- Dạy học theo TKB tuần 14HS tự học khu A
Ba 7/12- Dạy học theo TKB tuần 14- Dạy học theo TKB tuần 14HS tự học khu A
Tư 8/12- Dạy học theo TKB tuần 14- Dạy học theo TKB tuần 14HS tự học khu A
Năm 9/12- Dạy học theo TKB tuần 1414h00: Họp HĐGV - Tổng kết các Hội thiHS tự học khu A
Sáu 10/12- Dạy học theo TKB tuần 14- Dạy học theo TKB tuần 14HS tự học khu A
Bảy 11/12- Dạy học theo TKB tuần 14Học sinh học nghề phổ thôngHS sinh hoạt tại khu B
CN 12/12NghỉNghỉHS tự học khu A